Menu

Tilmelding Badminton

betal via linket her.
Du bliver ført over på Nr. Søby´s hjemmeside

Vil du vide mere om Søby-Højslev badminton. Så klik ind og følg dem på facebook. 

Søby-Højslev Badminton

Baneoversigt 2020. 
SKULLE DU HAVE LYST TIL EN AF DE LEDIGE TIDER SÅ KONTAKT SØREN FRØSTRUP PÅ sfa@fibermail, eller tlf. 21 33 11 31

MANDAG

HAL 1 (Vine Hallen) - SØBY-HØJSLEV HALLERNE

MANDAG

KL.

Bane 1

Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 5

KL.

 

15.30 – 16.30

Steen Toft Christensen Ehlert Møller

Bent Jensen Kristian Lauge

Bodil Frandsen Merethe Nedergaard Laila Kristensen

Ilse Nørgaard

Mette Madsen Lis Bærtelsen Ebba Sørensen Maja Sørensen

Mona Brammer Pedersen Aase Ejlertsen

Vera Jakobsen Ingrid Pedersen

400,-

 

15.30 – 16.30

17.00 - 18.00

Fællestræning - Nybegynder

Fællestræning - Nybegynder

Fællestræning - Nybegynder

Fællestræning - Nybegynder

Fællestræning - Nybegynder

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

Fællestræning - Ungdom

Fællestræning - Ungdom

Fællestræning - Ungdom

Fællestræning - Ungdom

Fællestræning - Ungdom

18.00 - 19.00

 

19.00 - 20.00

Lars Balling Lars Baagøe

Jonas Zinglersen John Vine

Peter Rasmussen Søren Krogh Henrik Kjelde

Ole Haaning

Leif Haubro

Niels Torben Kristensen Bjarne Lund

Allan Jørgensen

 

Pia Juul Frederiksen Lene Strøm

Dorte Balling Hanne Riis Nielsen

Louise Viftrup Mette Søe Dorthe N. Krogh Tulle Rasmussen

 

19.00 - 20.00

 

20.00 - 21.00

Thomas Mikkelsen Erik Aaes

Jesper Toft Daniel Sørensen

Rene Nielsen Henrik Møller Lars Møller Ole Lavesen

Jens Peter Jensen Jørgen Aaes Tonny Lauersen

Jens Kjær Kristensen

Helle Immersen Jette Lykkegaard Kirsten Breum Kristine Lykkegaard

Jesper Tranberg

Torben Elmegaard Jensen Søren F. Andersen

Finn Hattens

 

20.00 - 21.00

 

 

21.00 - 22.00

Rasmus Bak Andersen Henrik Bligaard

Jesper Storgaard Morten Jakobsen

 

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

 

525,-

 

 

21.00 - 22.00

 

MANDAG

HAL 2 (Pers Dækservice) - SØBY-HØJSLEV HALLERNE

MANDAG

KL.

Bane 1

Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 5

KL.

16.30 - 18.50

Gymnastik

Gymnastik

Gymnastik

Gymnastik

Gymnastik

16.30 - 18.50

 

19.00 - 20.00

Tommy Lauritsen Morten Toft

Kim Børsting Kenneth Andersen

Henrik Bak Andersen Per Krogh Mortensen Jan Friis

Eigil Riis

Lone Aaes

Helle Rødsgaard Hansen Jette Rødsgaard Jeppesen Lene Dam

Michael Østergaard Kasper Thomsen Martin Lunddorf Bjarke Dahl

Jane Jeppesen Tina Grove Edith Dahl Jenny Pedersen

 

19.00 - 20.00

 

20.00 - 21.00

 

Jørgen Poulsen Henrik Nielsen Flemming Navntoft Mogens Andersen

Michael Navntoft Christian Toft Knudsen Kenneth Svendsen Claus Jeppesen

Gorm Hagensen Per H. Kristensen Heine H. Kristensen Vagn H. Kristensen

 

 

 

525,-

 

Anette Sørensen Lone Balling Jane Norup Mark

Anne Mette Møller

 

20.00 - 21.00

 

 

21.00 - 22.00

 

 

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

 

525,-

 

 

21.00 - 22.00

 

 

 

 

 

 

 

TIRSDAG

NY HAL - HØJSLEV SKOLE

TIRSDAG

KL.

Bane 1

Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 5

KL.

 

17.00 - 18.30

Johny Visborg Alexander Johansen Amanda Johansen Solveig Johansen

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

525,-

 

17.00 - 18.30

 

 

18.30 - 20.00

 

 

 

 

 

525,-

 

Ragna Tang Vivi Kjær

Jane Andersen Birgitte Saugstrup

Karsten Andersen Leif Kristensen Peter Dueholm Per Bjerre

 

 

 

 

 

525,-

 

 

 

 

 

525,-

 

 

18.30 - 20.00

 

20.00 - 21.30

Lillian Bjerre Helle Ramløs Mette Hjaltelin

Linda Vestergaard

 

Kathrine Lund

Maja Guldbjerg Jacobsen

 

 

 

525,-

 

 

 

525,-

 

 

 

525,-

 

20.00 - 21.30